Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                               ****                                        Pokud chcete aby byla fotografie vašeho družstva umístěna na stránkách pošlete ji na emailovou adresu předsedy KNS.

Rovněž vítám všechny zajímavosti o vašich družstvech a nebo hráčích!

 

 Vážení předsedové a sekretáři KNS.

 Chtěl bych Vás požádat o spolupráci a jednotný postup při vyřizováni přestupu a hostování. Ukazuje se, že nemáme shodné postupy a proto bych jednotný systém tady vysvětlil, případně nastavil :
Na webu ČNS jsou jednotné formuláře pro přestupy a hostování. Pro potřeby samotných KNS je třeba tento formulář upravit (zasílací adresu poplatky).
V případě, že mateřský nebo nový oddíl není v registru oddílů ČNS, je tento oddíl neregistrovaný a jejich hráči jsou pro všechny řádně registrované oddíly volní a proto si je mohou na své hráčské registry a soupisky dopsat naprosto bez přestupů či hostování (pochopitelně, jen v případě souhlasu samotného hráče).
Přestupy i hostování jsou v gesci KNS jen v případě, že mateřský i nový oddíl jsou ze stejného KNS. Poplatky jdou na účet KNS. V případě Žejde o přestup nebo hostováni z jednoho kraje do druhého nebo jednim z oddílů je družstvo
hrající jakoukoliv ligovou soutěž (Extraliga, l. liga, 2. liga mužů, l. liga Žen, dorostenecká liga). Vždy musí přestup nebo hostování vyřizovat Ceský nohejbalový svaz a poplatky se platí na účet CNS.
Poplatky za přestup i hostování činí 300,- Kč. Bez úhrady poplatku nelze potvrdit hostování nebo zahájit přestupní řízení (STK).
Zasadně musí být na formuláři hostování nebo přestupu zapsána jména oprávněné osoby a podepsány jen osoby uvedené v registru oddílu (buď statutár nebo oprávněná osoba za oddíl). Také razítko musí být shodné s originální registrační kartou. V případě že to tak není, není možné potvrdit hostováni nebo zahájit přestupní řízeni!
Očekával bych, že přestup nebo hostování potvrdí příslušné KNS mateřského oddílu (kromě ligových oddílů) v případě, že mateřský oddíl  nemá své hráče v registru hráčů na webu ČNS. V tomto případě je to proto,  že STK ČNS
nemůže vědět, jestli je hráč skutečně evidován u mateřského oddílu.
Prosím, abyste věnovali těmto postupům náležitou pozornost a v rámci působiště svého KNS o těchto postupech informovali i oddíly kromě ligových).
V. Pabián. sekretář ČNS